Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm nào?

0
81

Dự kiến Bắc Ninh thành phố trực thuộc trung ương vào năm nào?

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trên địa bàn tỉnh sẽ có 25 khu công nghiệp, 30 cụm công nghiệp; hoàn thành đầu tư và khai thác 04 tuyến cao tốc; quy hoạch 01 cảng hàng không, 04 cảng cạn; xây dựng 3 trung tâm logistics mới tại thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong và thị xã Quế Võ…

Ảnh minh hoạ

Đây là một số nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg. Phạm vi, ranh giới quy hoạch bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích tự nhiên 822,71 km2, với 08 đơn vị hành chính: 02 thành phố (Bắc Ninh và Từ Sơn), 02 thị xã (Quế Võ và Thuận Thành) và 04 huyện (Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình và Lương Tài).

Tỉnh sẽ có 25 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp, 1 sân bay

Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc…

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 25 khu công nghiệp. Trong đó, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp đa chức năng đồng bộ, chất lượng cao; khuyến khích xây dựng các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị – dịch vụ; nghiên cứu chuyển đổi 1 – 2 khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Không gian phát triển công nghiệp gồm 4 vùng: Thung lũng công nghệ điện tử – huyện Yên Phong; Hành lang công nghiệp – thị xã Quế Võ; Khu công nghiệp mới – thị xã Thuận Thành và huyện Lương Tài, huyện Gia Bình; Trung tâm Công nghệ thông tin và Công nghệ cao – huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Đồng thời, tỉnh cũng hình thành 30 cụm công nghiệp, phân bố và sắp xếp không gian phát triển các cụm công nghiệp một cách hợp lý trên cơ sở bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai và các nguồn lực khác; hoàn thành đầu tư và khai thác 04 tuyến cao tốc, đưa tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ và đường vành đai trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 190 km; xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường tỉnh đạt khoảng 420 km.

Đặc biệt, tỉnh sẽ quy hoạch 01 cảng hàng không (tiềm năng), dự kiến quy mô khoảng 245 ha tại huyện Gia Bình. Bên cạnh đó, cũng quy hoạch 04 cảng cạn, nghiên cứu phát triển bổ sung một số cảng cạn tại các khu công nghiệp có quy mô lớn, kết nối thuận lợi với đường bộ, đường thủy nội địa, có thể tích hợp với các trung tâm Logistics; bố trí ga tàu điện ngầm tại các khu vực trung tâm đô thị Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh, thị trấn Lim, thành phố Từ Sơn, phường Nam Sơn) và đô thị Hồ.

Ngoài ra, sẽ nghiên cứu kết hợp phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ; phát triển các hạ tầng hầm đường bộ, bãi đỗ xe ngầm; xây dựng 3 trung tâm logistics mới tại thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong và thị xã Quế Võ; xây dựng mới 01 trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh, 15 trung tâm thương mại; 31 chợ…

Ưu tiên vốn ngân sách cho các dự án lớn, quan trọng

Cũng theo quy hoạch, Bắc Ninh phấn đấu trước năm 2030, có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 12 đô thị: 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại II, 04 đô thị loại III và 06 đô thị loại V.

Về định hướng phát triển đô thị, tỉnh xác định: thành phố Bắc Ninh là trung tâm tổng hợp về hành chính – chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế và thể dục thể thao cấp tỉnh; là đô thị phát triển toàn diện và bền vững về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính;

Thành phố Từ Sơn là trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và công nghiệp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí;

Thành phố Yên Phong là trung tâm công nghiệp trọng tâm của tỉnh, phát triển dịch vụ công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cấp vùng;

Thành phố Tiên Du là trung tâm công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ công cộng, thương mại, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ;

Thị xã Quế Võ là trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ, thể dục thể thao, y tế cấp vùng, phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề;

Thị xã Thuận Thành là trung tâm đô thị và công nghiệp của tỉnh, tăng trưởng đồng đều về cả công nghiệp và dịch vụ hướng tới phát triển bền vững.

Để thực hiện quy hoạch, Bắc Ninh dự kiến ưu tiên bố trí các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các dự án lớn, quan trọng, cấp bách, có tính kết nối, tạo động lực cho phát triển; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án có chất lượng cao, phát triển những lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp, đô thị, dịch vụ…

Tỉnh cũng nghiên cứu, đề xuất, triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, đặc thù để trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có những chính sách khuyến khích, ưu đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia…