ĐÀO TẠO LÀM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

0
519

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp:  Click Vào đây ạ

Phần khảo sát:       Video chi tiết

Phần 1 – Khảo sát :   Click Vào đây ạ

Phần 2 – Khảo sát :   Click Vào đây ạ

Phần 3- Khảo sát :   Click Vào đây ạ

Tư duy nhà môi giới Bất Động Sản : Click Vào đây ạ

Phần 2- Đăng tin -1 : Click Vào đây ạ

Phần 2- Đăng tin -2: Click Vào đây ạ

Phần 3: Nghe điện thoại: Click Vào đây ạ

Phần 4: Dẫn khách và 5 vòng chăm khách: Click Vào đây ạ

Phần 5: Làm gì khi khách thích: Click Vào đây ạ

Chúc bạn thành công!

GKVNLand st