Tiền gửi ngân hàng có thể ồ ạt đổ vào bất động sản, chứng khoán

0
333
Các tổ chức đầu tư dự báo tiền gửi ngân hàng có thể chuyển sang các kênh có mức sinh lời tiềm năng cao hơn, trước hết là chứng khoán và bất động sản.